IDE House of Brands - product media specialists
IDE House of Brands - product media specialists
IDE House of Brands - product media specialists

Forretningsidé!

 

Vi skal bistå næringslivet og det offentlige med bærekraftige ideer som synliggjør virksomhetens profil- og verdigrunnlag gjennom produkter, gode digitale løsninger og gode konseptløsninger.

Vi skal være totalleverandøren som leverer bærekraftige løsninger, riktig produkt i riktig kvalitet til riktig pris til riktig tid. Vi styrker dine relasjoner.

  • En totalleverandør av produktmedia til bedriftsmarkedet.
     

  • Vi leverer bærekraftige ideer til rett anledning.

 

Visjon

Vi skal være IDÉ-leverandøren som stimulerer relasjonene mellom mennesker og arbeidslivet.

 

Total leverandør

Vi hjelper deg fra idé, design og konseptutvikling til produksjon,
lagerhold og distribusjon

Kunnskap

Egen innkjøpsavdeling som kontinuerlig oppdaterer seg på trender i markedet

Etikk

Fokus på miljø, kvalitet og rettferdig handel
 

Erfaring

34 års erfaring og 135 mennesker som er liden-skapelig opptatt av profilering

Norge

Hovedkontor - Drøbak 
Salgskontor – Oslo
Salgskontor - Bergen
Salgskontor - Trondheim 
Salgskontor - Stavanger 
Salgskontor - Sandefjord 
Salgskontor - Lillehammer 
Salgskontor – Ålesund

Sverige

Salgskontor - Stockholm
Salgskontor - Gøteborg
Salgskontor – Lund

Danmark

Salgskontor - Kolding
Salgskontor – Herlev/København

Finland

Salgskontor – Helsinki/Espoo

Island

Salgskontor – Reykjavik

Kina

Salgskontor – Shanghai

 

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø.

Dette innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. FN's bærekraftsmål er en verdensomfattende handlingsplan for bærekraftig utvikling og vi ser at vi kan bidra på flere punkter i dette felles arbeidet.

Hver dag leverer vi et bredt spekter av produkter til bedrifter i hele verden. Vårt mål er å minimere den potensielle negative påvirkningen vårt arbeid har på mennesker, samfunn og miljø. En trygg økonomi er en av balansefaktorene i en bærekraftig samfunnsutvikling. Som en stor aktør i bransjen ser vi det som vårt ansvar å påvirke både fremover og bakover i verdikjeden.  

Det er viktig for oss at kunden opplever en trygg handel som samsvarer med deres og våre verdier.

Miljø og etikk

Slik jobber vi med miljø og etikk

Gjennom innkjøp IDÉ House of Brands anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis.

Gjennom leverandørutvikling og partnerskap For at partnerne våre skal kunne etterleve våre strenge krav til produksjonskjeden, er vi i kontinuerlig dialog for å heve kompetansen og optimalisere ressursbruken hos hver enkelt partner. Vår innkjøpsavdeling jobber aktivt med å etablere langvarige forhold til samarbeidspartnere som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Gjennom salg og markedsføring IDÉ House of Brands vil være en pådriver overfor kunder i valget om å handle mer miljøvennlig. Flere av våre kunder er blitt mer bevisste på innkjøpene sine og det er tilfredsstillende å kunne møte deres krav om mer miljøriktige valg. Som vår kunde vil du alltid ha et mer miljøvennlig alternativ.

Gjennom medlemskap i internasjonale organisasjoner Helt tilbake til starten i 1987 har IDÉ  holdt en ledende posisjon i markedet. Dette reflekteres også i de tiltakene vi gjør for å sikre vår forpliktelse til en bærekraftig forretningspraksis. I 2008 ble vi som det første firmaet i profilindustrien ISO-sertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001 for miljø- og kvalitetsstyring. I tillegg til dette samarbeider vi tett med IEH, Etisk Handel Norge og jobber etter de forpliktelsene det fører med seg.